Nieuws
Woon-werkverplaatsingen in kaart

 30 jul 2015 Op basis van de Census 2011 ging de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) na dat ...

Werkgelegenheidsgroei beperkt in 3e kwartaal 2015

 28 jul 2015 De Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten in België geeft aan dat de groei in de ...

Enquêtes
Een beeld van de huidige stand van zaken inzake a...
Vanaf de jaren ’90 volgden ook de Vlaamse lokale ...
Publicaties
Huishoudensprojecties: basishypotheses en werkwijzen

 09 jul 2015 SVR-Methoden en technieken 2015/2 (Pdf - 1,5 MB)

Bevolkingsprojecties: basishypotheses en werkwijzen

 09 jul 2015 SVR - Methoden en technieken 2015/3 (Pdf - 2,4 MB)